CẢM TÁC

BÙI MINH QUỐC 

CẢM TÁC NHÂN ĐỌC BÀI 

VỚI NGƯỜI THẢ DIỀU TRÊN QUẢNG TRƯỜNG

THIÊN AN MÔN”

CỦA DƯƠNG KỲ ANH* 

Diều bay lên bay lên
Thiên An Cửa an nhiên 

Ngắm diều lên diều lên
Lòng thơ đâu có yên 

Thơ không quên không quên
Đời không quên không quên
Đêm quảng trường ngập máu 

Diều cứ lên cứ lên
Ngai kia vẫn bạo quyền
Dong diều là xích máu
Xe tăng nghiến đêm đêm
Trên niềm bay đau đáu .
Đà Lạt 19.12.2003                          
 ___________________ 

*VỚI NGƯỜI THẢ DIỀU
TRÊN QUẢNG TRƯỜNG THIÊN AN MÔN
 

Ít nhất giờ phút ấy

Quảng trường thật bình yên

Diều ơi Diều bay lên

 

Mặc ngai vàng nghìn năm

Vẫn mơ về quyền lực

Mặc vết xích xe tăng

Đã cày vào ký ức

 

Diều bay lên cung trăng

Trường Thành như sợi chỉ

Khi ta cao hơn ta

Quyền lực thành vô nghĩa

 

Diều ơi Diều bay lên

Cho quảng trường bình yên .

 (Báo Tiền Phong ngày 16.11.2003)