DẦN TRẦN

 
BÙI MINH QUỐC 

DẦN TRẦN
 

Tặng nhà văn Nam Dao tác giả cặp chữ
“Cọp ngày”
 để gọi yêu thi sĩ tuổi dần Trần Dần.   

Nghìn năm bất phục
Thu thế ngồi
Một trời
Một bóng
DẦN 

Nghìn năm thét gầm
Quánh lại như câm
Một dòng
Một chữ
TRẦN 

Những con chữ mãnh hổ
Dựng chồm
Tá hỏa tớ thầy bầy bóp cổ văn chương. 

Đà Lạt 8.3.2008

Đặng kim Toàn

Gởi Ngô Minh

"Bọn hải ngoại" ? Hình như "bọn" chỉ có trong tự điển của những thằng mất dạy thôi "nhà thơ" ạ hay là đây chính là "nhân cách" Ngô Minh ?

Ngô Minh

Anh Bùi Minh Quốc

Mấy tay ấy nó " ngậm miêng ăn tiền" không bao giờ phản ứng trước những khốn nạn của thể chế. Anh viết một bài về chuyện ông Tường Mậu Thân để nói cho bọn hải ngoại rõ ngọn ngành. Em đã viết trả lòi.

BÙI MINH QUỐC

NGÔ MINH ƠI

Mình đã thấy có tên Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ trong danh sách ký tên vào thư ngỏ.Rất mừng! Đây cũng là nhờ công vận động thuyết phục của Ngô Minh đấy.Sao không thấy Nguyễn Quang Hà Nguyễn Khắc Phê Trần Thùy Mai... và các danh sĩ khác của xứ Huế đẹp và thơ nhỉ ?

Ngô Minh

Bác Bùi Minh Quốc

Bài thơ rất cô dộng mà vẽ đúng chân dung "Ông Cọp".

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3447','444au7cn3d6742rliudhcq43r3','0','Guest','0','54.92.182.0','2018-08-15 12:22:58','/a54271/dan-tran.html')