KÍNH VIẾNG NHÀ THƠ XUÂN SACH

 

CÂU ĐỐI VIẾNG NHÀ THƠ XUÂN SÁCH

 

 

* Vung bút để đời trăm tướng mạo

* Lẩy thơ truyền kiếp một chân dung

 

       BÙI MINH QUỐC kính viếng

Hòa An

Góp một câu đối

Xin phép Anh BMQ cho Hòa An gửi ké một câu đối viếng Nhà thơ Xuân Sách:

* Gậy bút dạo chơi miền thiên cổ
* Thuyền thơ quá độ cuộc trăm năm

mn

Câu đối nhà thơ Bùi Minh Quốc kính viếng nhà thơ Xuân Sách
(Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trình bày).

undefined

CÂU ĐỐI VIẾNG NHÀ VĂN XUÂN SÁCH
(Ha Si Phu Tieu Dao Bao Cu Mai Thai Linh):

- Mấy cuộc thăng trầm XUÂN ở lại
- Một cuốn Chân dung SÁCH để đời
(Nguyễn Trọng Tạo trình bày)

undefined

(Cop từ HNVC)

Nguyễn Thanh Cao

GỬI anh Bùi Minh Quốc

CÂU ĐỐI VIẾNG NHÀ THƠ XUÂN SÁCH

* Vung bút để đời trăm tướng mạo

* Lẩy thơ truyền kiếp một chân dung
BÙI MINH QUỐC kính viếng

Xin chúc mừng anh có đôi câu đối viếng nhà thơ XUÂN SÁCH khá hay và đầy khí phách.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3447','5ubb1bh3ce9rpfl54oc25glot0','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-24 19:26:15','/a72265/kinh-vieng-nha-tho-xuan-sach.html')