BÙI MINH QUỐC - TIỂU SỬ

By Bùi Minh QuốcBMQ


Nhà thơ Bùi Minh Quốc sinh ngày 3/10/1940 quê ở Mỹ Ðức tỉnh Hà Tây. Ngay từ khi còn là học sinh trung học ông đã sớm nổi tiếng ở miền Bắc với bài thơ Lên miền Tây. Bài thơ này đã được phổ biến rộng rãi và đưa vào chương trình giáo khoa phổ thông thời bấy giờ. Ông còn có bút danh là Dương Hương Ly.

Cuộc đời của ông đã từng gắn liền với huyền thoại về sự hy sinh của văn nghệ sĩ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thời ấy ông đã cùng với vợ là nhà văn Dương Thị Xuân Quý gửi con gái đầu lòng mới 16 tháng để vào Nam chiến đấu và vợ ông đã hy sinh tại chiến trường miền Nam.

Sau năm 1975 ông từng giữ các trách nhiệm Phó Chủ Tịch hội Văn Nghệ và Tông Biên Tập Tạp Chí Ðất Quảng tại Quảng Nam - Ðà Nẵng rồi Chủ Tịch hội Văn Nghệ tỉnh Lâm Ðồng (1987)...

More...

Chúc mừng bạn!

By Bùi Minh Quốc

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3447','9ddb0jjg4qu265macic94v01s1','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-24 19:26:01','/news/page-4.html')